Przejdź do treści

SPRZEDAŻ LETNIA : Kup 2, otrzymaj 3

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Ogólne warunki sprzedaży

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

----

PRZEGLĄD

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez KEC. W całej witrynie używamy terminów "my", "nas" i "nasz" w odniesieniu do KEC. Niniejsza strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, jest oferowana przez KEC Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej i/lub dokonując u nas zakupu, użytkownik uczestniczy w naszym "Serwisie" i zgadza się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Warunki użytkowania"), w tym warunków i zasad, o których mowa i/lub do których odwołuje się niniejszy dokument. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników Strony, w tym, ale nie tylko, gości, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub dostawców treści.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed uzyskaniem dostępu i korzystaniem z naszej Strony. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, możesz nie mieć dostępu do strony lub nie korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze warunki użytkowania są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych warunków użytkowania.

Wszelkie nowe narzędzia lub funkcje dodane do Sklepu również podlegają Warunkom użytkowania. Z najnowszą wersją Regulaminu można zapoznać się w każdej chwili na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy uległa ona zmianie. Dalszy dostęp lub korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmian będzie oznaczać akceptację tych zmian.
Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc, która zapewnia platformę e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług do Ciebie.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki korzystania ze sklepu internetowego, zaświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią lub starszą w swoim regionie, prowincji lub stanie oraz że udzieliłeś nam pozwolenia na umożliwienie korzystania z tej strony osobom niepełnoletnim znajdującym się pod Twoją opieką.

Nie możesz używać naszych produktów do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji podczas korzystania z serwisu (w tym, bez ograniczeń, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać robaków, wirusów lub innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.


SEKCJA 2 - ZASADY I WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i że obejmuje to (a) transmisje przez wiele sieci oraz (b) zmiany dokonywane w celu dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Dane kart kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, jakiegokolwiek użycia lub dostępu do usługi, lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na te warunki.


SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje zawarte na tej stronie internetowej są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Zawartość tej strony internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być wykorzystywana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z szerszymi, dokładniejszymi, bardziej kompletnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jeśli polegasz na zawartości tej strony, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać informacje historyczne. Z definicji, informacje historyczne nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji informacji zawartych na tej stronie. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.


SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za zmiany cen lub modyfikacje, zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi.


SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne online tylko za pośrednictwem Serwisu. Ilość takich produktów lub usług może być ograniczona, a ich zwrot lub wymiana podlega ściśle naszej polityce zwrotów.

Staraliśmy się jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia produktów w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory wyświetlane na ekranie komputera są dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do określonych osób, obszarów geograficznych lub jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług na tej stronie są nieważne, jeśli jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych spełni oczekiwania użytkownika lub że wszelkie wady usługi zostaną naprawione.


SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą dotyczyć zamówień złożonych z lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez skontaktowanie się z nim na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy lub numer telefonu podany podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem są składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numer karty kredytowej oraz datę ważności, abyśmy mogli przetwarzać transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie zarządzamy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępne", bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zatwierdzania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nic, co może wynikać z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych na Stronie odbywa się całkowicie według własnego uznania i na własne ryzyko. Ponadto, użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie się o warunkach, na jakich takie narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców będących osobami trzecimi oraz za zaakceptowanie tych warunków.

Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Strony (w tym nowe narzędzia i zasoby) w przyszłości. Te nowe usługi i/lub funkcje będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.


SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały osób trzecich.

Linki do stron trzecich w Serwisie mogą przenosić użytkownika na strony internetowe osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie mamy obowiązku sprawdzania ani oceniania ich zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub strony, ani za żadne treści, produkty lub usługi ze źródeł osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z takimi witrynami stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami tych stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, zażalenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do takich stron trzecich.


SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE WYPOWIEDZI

Jeśli użytkownik przesyła określone treści na naszą prośbę (na przykład w ramach udziału w konkursach) lub jeśli przesyła kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób, bez naszej prośby (łącznie "Informacje zwrotne"), użytkownik udziela nam prawa do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania wszelkich Informacji zwrotnych przesłanych przez użytkownika w dowolnym medium, w dowolnym czasie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Informacji zwrotnych, (2) wynagradzania kogokolwiek za przesłane Informacje zwrotne lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek Informacje zwrotne.
7. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do usuwania Treści i Kont zawierających Treści, które według naszego uznania uznamy za nielegalne, obraźliwe, zawierające groźby, oszczerstwa, zniesławienia, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw własności osobistej lub intelektualnej. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Serwisu lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim się nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia komentarza. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie Twoich danych osobowych do naszego sklepu reguluje nasza polityka prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.


SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej Stronie lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwisie lub powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym czasie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizować, zmieniać ani wyjaśniać żadnych informacji zawartych w Serwisie lub powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana do Usługi lub powiązanej strony internetowej nie może być interpretowana jako zmiana lub aktualizacja jakichkolwiek informacji oferowanych w Usłudze lub powiązanej stronie internetowej.


SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, korzystanie z Serwisu lub jego zawartości jest zabronione:
(a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu zachęcania lub uczestniczenia w jakiejkolwiek nielegalnej działalności; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek lokalnych rozporządzeń lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub regulacji; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do nas lub innych osób; (e) nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek na podstawie płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, rasy, wieku, pochodzenia narodowego lub niepełnosprawności; (f) wysyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji
(g) wgrywania lub przesyłania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, które będzie lub może być wykorzystane do osłabienia funkcjonalności lub działania Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, porywania informacji, wyłudzania informacji, przeglądania stron internetowych, wyszukiwania lub skanowania; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do zakłócania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli użytkownik naruszy te zakazane warunki użytkowania.


SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że korzystanie z Usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub niezawodne.

Użytkownik zgadza się, że Firma może od czasu do czasu wycofać Usługę na czas nieokreślony lub zaprzestać jej świadczenia w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego własne ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za jego pośrednictwem są dostarczane (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępne" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
specjalne lub wynikowe szkody, w tym, ale nie tylko, utrata zysków, przychodów, oszczędności lub danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z usługi lub jakiejkolwiek usługi lub produktu za pomocą usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń.
Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich państwach lub jurysdykcjach będzie ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić KEC oraz nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi, zgłoszonymi przez stronę trzecią w związku z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania lub dokumentów w nich określonych, lub naruszeniem przez użytkownika prawa lub praw innych osób.


SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za wyłączoną z niniejszych Warunków użytkowania bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i obowiązki stron podjęte przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich aspektach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w mocy do czasu wypowiedzenia ich przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej Strony.
Jeśli stwierdzimy lub podejrzewamy, według naszego uznania, że nie przestrzegasz lub nie przestrzegałeś któregoś z warunków lub postanowień niniejszych warunków użytkowania, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia. W takim przypadku użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy, co może skutkować odmową dostępu do naszych usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - KOMPLETNOŚĆ UMOWY

Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne zasady lub reguły zamieszczone przez nas na Stronie lub odnoszące się do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują zasady korzystania z Usługi. Zastępują one wszystkie wcześniejsze i równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, bez ograniczeń, wszystkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Usługi).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usługi nie będą interpretowane na niekorzyść strony je zamieszczającej.


SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Użytkownikowi Usługi, podlegają przepisom prawa 229 rue saint honorée, Paryż, Ile de France, 75001, Francja i są interpretowane zgodnie z nimi.


SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Najnowszą wersję Warunków użytkowania można sprawdzić w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez zamieszczenie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie naszej strony internetowej od czasu do czasu, aby zobaczyć, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Dalszy dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej i Usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania dotyczące Warunków użytkowania należy kierować na adres contact.qualecom@gmail.com.

Informacje o firmie :

SIRET 914 336 581
Nazwa firmy : KEC
Data utworzenia : 24/05/2022
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT : FR08914336581
Miejsce zamieszkania: 229 rue Saint-Honoré, Paryż, Francja
Numer telefonu: +33 6 46 76 81 32